Coaching 

 

Definition av Coaching 
En lösningsinriktad,resultatinriktad och systematisk process
präglad av samarbete där coachen understödjer klienten i dennes strävan efter yrkesmässig utveckling, utökad livserfarenhet, självundervisning och personlig utveckling.  
Association för Coaching ( AC) 

Du som chef eller medarbetare har ett mål du vill uppnå och områden att utveckla för dig eller din organisation.
Behöver du hjälp och stöd i din process kan du enkelt kontakta mig för konsultation.
Konsultationen är  kostnadsfri och alla frågor hanteras med största sekretess.
meridiem55@gmail.com                                                                           

Artikel i Brainz Magazine 
https://www.se.brainzmagazine.com/post/ann-hedencrona

https://www.se.brainzmagazine.com/post/ann-hedencrona-

Fota:  Anna Rehnberg 


PLAYING TM     metodology 

•Utvecklingsprocesser baserade på psykologisk forskning
•Genomförs I form av bordsspel  under ledning av certifierade facilitatorer
•Används för att bemöta olika behov som ett verktyg för tankeutveckling och som ett sätt att lösa strategiska, kreativa och projektorienterade uppgifter.


•Metoden hjälper organisationer, grupper och individer till samverkan och skapar en produktiv kultur med stabilitet och flexibilitet
•Navigator™ är ett interaktivt spel som tillåter olika sätt att tryggt och lekfullt lösa reella frågor I en modellerad miljö.
 

 


                 GROWTH JOURNEYS

We take life on this planet seriously, that's               why when like to play games 

   ” Förstå dig själv – inspirera andra”
  ”Som medmänniska - oavsett om du är ledare, chef, medarbetare, partner eller förälder”
 
Verktyg
Är du nyfiken på att ta del av ett nytt, lekfullt verktyg för din, och din organisations, utveckling mot en hållbar framtid?
Anmäl dig då gärna till mig som är certifierad facilitatorer på
Growth Journeys.
 

HR, HR businesspartner, Personalchef, Företagsledning, VD, Ledningsgrupp