Det här finns jag tillgänligför

Orsakerna till en tillfällig lösning kan vara många.


Chef att hyra - vid sjukskrivning- rekrytering- föräldraledig - omorganisation. 
Det ni vinner med min hjälp är en person som agerar direkt utifrån mål och behov som har uppstått. Det innebär att ni slipper tappa fart trotts den uppkomna situationen. 
Jag arbetar operativt och oberoende av organisation med fördel i kundnära verksamheter. En av mina styrkor är att jag snabbt kan anpassa mig till nya miljöer och med driv och positiv energi skapa tillit och arbetsro i en övergångsperiod.
Coachande ledarskap frigör din tid!
Coachande ledarskap handlar om en samtalsmetod och ett förhållningssätt som uppmuntrar till eget tänkande och agerande.
Personlig och inspirerande attityd är nyckeln till att framgångsrikt kunna motivera medarbetare och få dem att utvecklas.
Mentor
När du är ny som chef kan det vara bra och utvecklande att ha en mentor att bolla frågor med t.ex. personalärenden , förändringsprocesser , svåra beslut eller planering och struktur i det dagliga arbetet.
Föreläsningar - ledarskap - organisationsutveckling
Jag kan erbjuda föreläsning kring ledarskap och organisationsutveckling .
Utifrån min långa erfarenhet kan jag anpassa mina förlisningar när det gäller utveckling och att nå uppsatta mål.  
Det kan handla om att delar i organisationen har kört fast eller när det finns en otydlighet i vad det gemensamma uppdraget innebär, vilka konsekvenser det innebär för organisationen, chef och medarbetare och kunder. 

Tveka inte, kontakta mig idag för kostnadsfri konsultation, så kan vi tillsammans komma fram till vad du behöver i din organisation 

Om mig

Jag har 30 års erfarenhet från olika ledande chefspositioner inom utbildning i kommuner och fristående verksamhet.

2017 beslutade jag att jag att gå vidare och använda min erfarenhet och kunskaper som konsult. Ett beslut som jag är väldigt glad och stolt över.  Mina uppdrag har hittills  varit från  6 - 14 månader , allt utgår kundens /uppdragsgivarens behov som sätter ramarna för mitt arbete under interim  perioden.  
Jag har erfarenheter från hur verksamheter utvecklats fantastiskt över tid, där framgången berott på att har funnits professionella, tillitsfulla och mogna organisationer.
 Men mina allra viktigaste erfarenheter är när utveckling och förändringsprocesser inte har fallit ut som det var tänk, vilka orsaker som ligger bakom när det uppstår turbulens eller stagnation – detta är en viktig erfarenhet som vi sällan talar om.  
Mina erfarenheter och kunskaper är otroligt värdefulla i mitt uppdrag som interim chef vilket jag delar med mig av.