ingår som egenkonsult i Mesh nätverket.
En affärsmodell som bygger på rekomendationer, träffsäkerhet och Hastighet.

Tar uppdrag som  Interim Manager/ Affärs Coach /Förändrings & Utvecklingsarbete.

När en chef av olika anledningar inte är kvar i verksamheten är det viktigt att snabbt skapa stabilitet och tillit i organisationen.
Då kan en interimslösning vara ett alldeles utmärkt val.  Verksamheten kan sedan fortsätta utan uppehåll.

 Organisationen kan sedan planera för det behov som uppstått och slipper t.ex. att göra en snabb rekrytering som självklart kan gå bra, men också gå väldigt fel.  

Av egen erfarenhet vet jag att det kan bli en dyr historia när en rekrytering går fel dels ekonomiskt men det kan även leda till bristande stabilitet och tillit hos medarbetare och kunder vilket kan ta lång tid att reparera.

https://www.linkedin.com/in/ann-hedencrona-36442260/

Mesh konsulter får företag att växa.Hjälp med att nå uppsatta mål.                                                                             Mina styrkor

Att hyra en chef tillfälligt för att förbättra resultat & nå uppsatta mål kan vara en bra lösning.

När verksamheten har svårt att nå mål och kan det finnas olika orsaker som ligger till grund för att verksamheten inte kommer fram till en gemensam målbild.  

Då kan det vara bra att ta in en konsult under en period som har fokus på att arbeta tillsammans med medarbetare för att tydliggöra målen. Det kan bli en lyckad lösning och investering som skapar stor tillit och mervärde i organisationen. 

Artikel i Brainz Magazine 
https://www.se.brainzmagazine.com/post/ann-hedencrona
www.Meschconsulting.com
 

Jag är bra på att bygga team genom att identifiera medlemmarnas olika behov och kan därför motivera och inspirera dem.

Jag har en pedagogisk ådra, har lätt för att formulera kärnan i argument och får alla att arbeta mot samma mål.

Jag fattar relevanta beslut och hanterar även svåra situationer objektivt.
Det får medarbetare att komma till sin rätt!